Төрийн архивын улсын үзлэг эхэллээ

2021-11-09 15:20:56

Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2021 оны А/173 дугаар тушаалаар баталсан “Төрийн архивын үйл ажиллагаанд улсын үзлэг зохион байгуулах тухай” хуваарийн дагуу Архивын ерөнхий газрын дэд дарга бөгөөд Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн хяналтын улсын ахлах байцаагч Ч.Оюунчимэгээр ахлуулсан Ажлын хэсэг гарсан. Тус Ажлын хэсэг өнөөдөр буюу арваннэгдүгээр сарын 9-ний өдөр НЗДТГ-ын дарга Т.Оюунчимэгт удирдамж, чиглэлээ танилцуулж Төрийн архивын улсын үзлэгийг эхлүүллээ.

Төрийн архивын улсын үзлэгийг дөрвөн жил тутамд улсын хэмжээнд зохион байгуулдаг бөгөөд энэ удаагийн үзлэг нь нийслэл, дүүргийн архивын үйл ажиллагааны удирдлага, зохион байгуулалт, архивын баримтын хадгалалт, хамгаалалт болон төрийн архивын цахим сан бүрдүүлэлтийн чиглэлээр явагдаж байгаа нь онцлог юм.   

Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн тухай хууль шинэчлэгдэж, 2020 оны арванхоёрдугаар сарын 1-нээс  мөрдөгдөж эхэлсэнтэй холбогдуулан хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг нийслэл, дүүргийн хэмжээнд үзэж, үнэлэлт дүгнэлт өгч, цаашид салбар болон орон нутгийн хэмжээнд хэрэгжүүлэх чиглэлээ тодорхойлоход энэ удаагийн үзлэгийн зорилго оршиж байгаа юм.

Архивын улсын үзлэг арваннэгдүгээр сарын 9-12-ны өдрүүдэд үргэлжилнэ. 

НИЙСЛЭЛИЙН АРХИВЫН ГАЗАР