"Мод тарих үндэсний өдөр"

2013-05-13 00:00:00
 "Мод тарих үндэсний өдөр" -өөр Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын төлөөлөгчид, Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Нийслэлийн Удирдлагууд болон Нийслэлийн Засаг даргын Хэрэгжүүлэгч харьяа агентлаг газрын ажилчид 85 мянган модыг Үндэсний Цэцэрлэгт хүрээлэнд тарилаа