Стратегийн баримт бичиг

2018-01-01 11:05:37
  1. Нийслэлийн Засаг дара бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр энд дарж үзнэ үү.
  2. Нийслэлийг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл батлах тухай энд дарж үзнэ үү.
  3. Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн 2016-2020 оны үйл ажиллгааны хөтөлбөр энд дарж үзнэ үү.