Баярын үеэр 18 чиглэлд 32 автобус үйлчилнэ

2016-12-27 16:20:48

Нийслэлийн засаг даргын 2016 оны 12 дугаар сарын 06-ны өдрийн А/852 дугаар “Шинэ жилийн баярын үйл ажиллагааг зохион байгуулах тухай” захирамжийн хүрээнд иргэд, олон нийтийг хамарсан ёслолын арга хэмжээний дараа иргэдийг нийтийн тээврийн үйлчилгээгээр хангахаар дараах төлөвлөлтийг хийгээд байна.

2016 оны 12 дугаар сарын 31-нд 23:00-00:30 цагийн хооронд  болох “Нийслэлийн шинэ жилийн цэнгүүн” нэгдсэн үйл ажиллагаа өндөрлөх буюу 00:30 цагаас их багтаамжийн автобусны 18 чиглэлд 32 автобус Сүхбаатарын талбайн баруун, зүүн болон урд зогсоол буюу зурагт тэмдэглэсэн “А”, “B”, “С”  зогсоолоос дараах суурьшлын цэгүүд рүү үйлчлэхээр зохион байгуулаад байна. Үүнд:

Зогсох байршил

Явах чиглэл

Ажиллах автобусны тоо

1

А зогсоол

 

(Ленин клуб)

Зүүн чиглэлд

Сүхбаатарын талбай-Шархад

2

2

Сүхбаатарын талбай-Улиастай

2

3

Сүхбаатарын талбай-Сэлбэ

2

4

Сүхбаатарын-Офицеруудын ордон

2

5

Сүхбаатарын талбай-Жанжин клуб

2

Дүн

9

6

В зогсоол


(Хэлмэгсэдийн хөшөө)

Баруун чиглэлд

Сүхбаатарын талбай-Баянхошуу

2

7

Сүхбаатарын талбай-Улаанчулуут

1

8

Сүхбаатарын талбай-Орбит

2

9

Сүхбаатарын талбай-Толгойт

2

10

Сүхбаатарын талбай-Зүүн салаа

2

11

Сүхбаатарын талбай-5 шар

2

12

Урд чиглэлд

Сүхбаатарын талбай-Зайсан

1

13

Сүхбаатарын талбай-Нисэх

2

14

Сүхбаатарын талбай-Яармаг

2

Дүн

16

15

С зогсоол

 

(Хас банк)

Хойд чиглэлд

Сүхбаатарын талбай-Баруунсалаа

2

16

Сүхбаатарын талбай-Хайлааст

2

17

Сүхбаатарын талбай-Чингэлтэй

2

18

Сүхбаатарын талбай-3,4 дүгээр хороолол

1

Дүн

7

Нийт

32