Төсөл, хөтөлбөр


Гарчиг Огноо
1 Нийслэлийн хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөө 2021-12-03
2 Улаанбаатар хотын тогтвортой авто зам, тээвэр төслийн байгаль орчин нийгмийн менежментийн хүрээ 2021-05-18
3 Тогтвортой хөгжлийн зорилтуудыг Улаанбаатар хотноо нутагшуулан хэрэгжүүлэх нь төсөл 2021-04-30
4 НИЙСЛЭЛИЙГ 2021-2025 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ТАВАН ЖИЛИЙН ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ 2020-12-04
5 НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН 2020-2024 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨР 2020-12-04
6 Хотын хөгжлийн жилийн төлөвлөгөө /2021/-ийн санал авах хуудас 2020-05-29
7 Нийслэлийг хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл /2021-2025/-ийн санал авах хуудас 2020-05-29
8 Зорилтот бүлгийн иргэдийн төрийн үйлчилгээний хүртээмжийн жендэрийн үнэлгээ 2020-01-20
9 “Улаанбаатар эдийн засгийн форум-2019”-ийн үеэр тавигдсан илтгэлүүд 2019-07-02
10 Улс, нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр 2020 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний санал авах маягт 2019-06-24
11 Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн санал авах хуудас 2019-05-30
12 Нийслэлийн орон сууц, дэд бүтэцийг хөгжүүлэх дэд хөтөлбөр 2018-12-18
13 Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2019 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл 2018-11-26
14 Тогтвортой хөгжлийн зорилгыг Улаанбаатар хотод хэрэгжүүлэх зураглал 2018-10-21
15 2019 оны төлөвлөлтийн маягт 2018-05-01
16 Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл 2017-12-07
17 ХОТЫН ЗАСАГЛАЛЫГ САЙЖРУУЛАХ ТӨСӨЛ 2016-12-06
18 Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл 2016-11-22
19 Улаанбаатар хотын ДЦС 5-ын орчмын суурин газрын хот байгуулалтын үнэлгээ 2016-05-27
20 БАЯНХОШУУ, СЭЛБЭ ДЭД ТӨВҮҮДИЙН БОХИРЫН ШУГАМЫГ БАРЬЖ ЭХЭЛЛЭЭ 2016-05-23