Улаанбаатар хотын Инженерийн бэлтгэл арга хэмжээний мастер төлөвлөгөө боловсруулах төслийн анхдугаар хурал боллоо

2019-01-04 15:05:40

Инженерийн бэлтгэл арга хэмжээний асуудлыг урт, дунд, богино хугацааны бодлого, төлөвлөлт, барилга байгууламжийн хөрөнгө оруулалт, ашиглалт, үйл ажиллагааг зохицуулсан 6 бүлэг 29 заалт бүхий “Улаанбаатар хотын үерийн хамгаалалтын барилга байгууламж, борооны болон хөрсний ус зайлуулах шугамын хамгаалалтын зурвасын дэглэм, засвар үйлчилгээний журам”-ийг шинэчлэн найруулж 9 бүлэг 68 заалттайгаар “Нийслэлийн инженерийн бэлтгэл  арга хэмжээний барилга, байгууламжийн төлөвлөлт, хамгаалалтын зурвас, ашиглалт, засвар үйлчилгээний журам” нэртэйгээр Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн зөвлөлийн хурлаар 2017 оны 05-р сарын 09-нд, Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн хурлаар 2017 оны 05-р сарын 11-нд тус тус хэлэлцүүлэн дэмжигдэж, нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Тэргүүлэгчдийн хуралд 2017 оны 05-р сарын 24-нд Нийслэлийн Засаг даргын 01/1976 тоот албан бичгээр Тогтоолын төслийг өргөн мэдүүлж, 2018 оны 01 дүгээр сарын 24-нд Нийслэлийн иргэдийн хурлын Тэргүүлэгчдийн хурлаар хэлэлцүүлж батлагдсан.

Тус ажлын хэсгийн анхдугаар хурал өнөөдөр болж төслийн хүрээнд хийгдсэн тооцоо судалгаануудын тайлантай танилцаж ирэх хурлаар суурь мэдээллүүдийг нэгтгэж хэлэлцэхээр боллоо гэж Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албанаас мэдээллээ.